Mevrouw van de Zande spreekt te snel

Specialiteit: Stem & spraak – Case: Mevr. van de Zande spreekt te snel – Datum: maart 2017

Mevrouw van de Zande spreekt te snel

IMG_1618

Klacht
Mevrouw van de Zande is leider van een politieke partij en spreekt veel te snel. Ze vertelt mij dat ze vaak te horen krijgt dat ze onvriendelijk overkomt. Ze heeft nauwelijks geduld om naar anderen te luisteren omdat haar gedachten alweer een stap verder zijn. Dit is erg lastig bij debatten en televisie optredens.

Onderzoek
Na observatie en onderzoek kom ik tot de volgende conclusie:
Mevrouw is een snelle denker, haar spreektempo ligt daardoor hoger dan bij een gemiddelde spreker. Soms is ze zelfs onverstaanbaar. Als ze fel wordt tijdens discussies, schiet haar stem omhoog en verliest daardoor kracht en overtuigingsvermogen. Omdat er veel in haar hoofd omgaat heeft ze weinig rust in haar lijf en leven. Mevrouw is een perfectionist. Hierdoor legt ze de lat voor zichzelf te hoog en zie ik veel spanning in haar hele systeem.

IMG_1844

Mevrouw besluit met mij te gaan werken aan haar verbale en non-verbale communicatie. We starten met het maken van een video-opname van een stuk spontane spraak. Zo wordt mevrouw zich bewust van haar manier van communiceren. Aan de hand van deze opname, maken we een plan van aanpak. We werken o.a. aan: vergroten van lichaamsbewustzijn, adem, spreektempo, articulatie, stemgebruik. We oefenen dit in presentaties en debatten.

IMG_1519

Na een aantal bijeenkomsten beginnen de oefeningen vruchten af te werpen. Mevrouw merkt dat ze bij televisie optredens minder zenuwachtig is en zich rustiger voelt. Hierdoor spreekt ze niet meer zo snel en kan ze haar stem vol laten klinken. Haar overtuigingskracht is vergroot. Ook is zij zich meer bewust van haar uitstraling, lacht meer en komt vriendelijker over. Ondanks deze aanpassingen, blijft haar authenticiteit bewaard.